La Cernăuți, între 6 ianuarie 1912-31 decembrie 1914, apare saptămânal Viata nouă, organ politic national care din1914 va fi scos la Suceava (până în 1918). Este un organ de publicitate a Partidului National, editat de Ipolit Tornavschi, avand ca redactor responsabil pe Teofil cavaler de Manescu. Sunt tiparite reproduceri din operele lui Al.Vlahuță, O.Goga, I.Slavici, I.L.Caragiale, M.Sadoveanu, G.Coșbuc.

Un grup de învățători și preoți, sub direcția lui D.Ciocârlan, scot la Cernăuți, săptămânal, revista culturală  Vremea nouă (1910-1912).

Gazeta țăranului (7 martie-10 otombrie 1909), este o publicație săptămânală editată de M.I.Berariu (care este și propritar) împreună cu Francisc cavaler de Dragomirna, redactor responsabil.

Gazeta poporului, publicația politică a românilor bucovineni are o viață scurtă: septembrie-octombrie 1909. Este o revista bilunară, editată de Gr.Halip (și proprietar) și are ca redactor responsabil pe G. Bor.

Cu același titlu Gazeta poporului, Gr.Halip scoate și o publicație ilustrată, în doar doua numere (20 decembrie 1998 și 1 ianuarie1899), axată pe probleme de agricultură.

Tot bilunar apare la Cernauti și gazeta politică Unirea nationala, între 3 iunie-28 octombrie 1911 și are redactor responsabil pe F. Pantaru iar  pe Titus cavaler de Onciul, editor.