Junimea litera, înființată la începutul anului 1904 de catre studenții Universității din Cernăuți întruniți în Societatea ?Junimea?, este o revistă literară, stiințifică care apare lunar, între ianuarie-septembrie 1904 și 1925-decembrie 1939 (și la Suceava între octombrie 1904 - septembrie 1914), sub conducerea unui comitet. Editor și redactor responsabil este Iancu I. Nistor iar mai târziu Gh. Tifon. Din ianuarie 1925, apare cu subtitlul ?Revista de literatura, arta, știință?, subtitlu modificat în 1935 în ?Revista de literatură, critică și artă?. Are ca prim scop trezirea  la viata culturală. Publică versuri și proză, articole și studii de istorie literară, articole științifice, conferințe, biografii, cronici, recenzii, dări de seamă. Găsim traduceri literare din limbile franceză, sarbă, rusă etc. Un punct important  în programul revistei a fost încurajarea tinerelor talente. Revista urmărea gruparea în jurul ei a tuturor oamenilor de literatură din Bucovina și reușește acest lucru căci, pe langa tinerele talente, în timp se alătură revistei și scriitori mai în vârstă. Dintre poeti amintesc pe: V. Bumbac, C.Morariu, C.Berariu, iar dintre prozatori pe: T.V.Stefanelli sau D.Olinescu. Un alt punct important din programul revistei îl reprezintă  trezirea gustului pentru citit prin recomandarea carților de valoare. După razboi, gruparea în jurul revistei s-a transformat în grupare politică în jurul ziarului politic Glasul Bucovinei (1918-1941).