Mayer se afla din nou în beciul miliției. Eva află că bărbatul ei va fi judecat la tribunalul orașului, dar nimeni nu o anunțase cînd.

La orele cînd vecinele se retraseră fiecare la locuința ei, Eva în papuci de casă și cu un halat din pînză albastră bătu discret la ușa Lenuței. Se vede treaba că tînăra femeie știa ceva, de vreme ce fața i se lungise și ochii îi lăcrămau. Eva se așeză, bău cîteva înghițituri de apă dintr-o cană de tuci. Femeile se priveau și tăceau. Cînd din nou se deschise ușa, Eva văzu în prag pe Teacu, tînărul milițian, bărbatul Lenuței. El îi aduse vestea Evei că Mayer a fost acuzat de ,,trădare a cauzei comuniste'', de protecție a negustorilor și de nereguli financiare.

Teacu îl vizitase pe Mayer în celula din beciul miliție și în felul acesta făcu legătura cu Eva. Mulți dintre noi n-au putut înțelege ce se petrecea în zilele acelea. Noi legi, noi capete urcau la tribună și altele coborau plecate în beciurile miliției și securității.

Mayer a fost condamnat și a zăcut un timp la închisoarea orașului. Apoi, a fost mutat. Eva a părăsit locuința de pe Strada mare și s-a mutat cu chirie altundeva. Nimeni din vecini nu știa unde. Teacu, în una din vizitele lui în celula lui Mayer dela poliție, zări pe un perete o zgîrietură ,,Mayer -1943''.

Au tecut vre-o doi, trei ani și Mayer din nou era văzut prin mahalaua orașului. Era fără slujbă, iar de  pensie nici vorbă. Mayerii trăiau din ce vindeau din casă și din ajutoarele primite dela prieteni. Fink nu mai era jucător de șah... Doctorul Manase era singurul care-i mai trimitea cîte un ajutor.

Ochii aceea vioi se întunecaseră, șuvița de păr roșu se albise cu totul...Cioranu, după ce i-a întîlnit, o trimise pe nevastă-sa la Mayer...

Teacu era acum ofițer superior la miliție. În una din zile coborî în interes de serviciu spre celula unde zăcuse Mayer, de două ori...veni acasă și puse pe masa din  sufragerie o fotografie. Lenuța o privi lung...lung..apoi îl privi întrebătoare: ce înseamnă?

-Mayer & Mayer.

După cîtva timp, cînd Teacu mergea în costum civil și era doar funcționar pe undeva, îi spuse Lenuței: ,,Așa-i viața ...unul din băieți m-a turnat c-am fotografiat scrisul din celulă...îți amintești... Lenuța scoase fotografia din dulapul cu rufe.. ambii au privit-o lung..lung ...și într-o respirație lungă se întrebară: ?Ehei ...unde o mai fi Mayer !?