O minunată culegere de imagini a oraşului spre finalul apartenenţei la Imperiul Habsburgic şi apoi înglobat în administraţia României Mari. Arhitectura şi construcţiile demne de oricare mare oraş austriac al epocii, centru cultural cosmopolit, câteva etnii - români, evrei, austrieci, polonezi - cu toţii activi într-un climat economic şi spiritual de excepţie. Impresionant este numărul mare de şcoli cu limbi de predare sau confesiuni diferite, prestigiul Universitaţii, valoarea de excepţie a şcolilor normale (unde erau pregătiţi majoritatea învăţătorilor rurali).

---

Click pe imagine pentru a descărca și vizualiza suita de fotografii în format PPS.