Cartea ”Apprendre l'histoire à l'école communiste - Mémoire et crise identitaire à travers les manuels scolaires roumains", (”Cum se învăța istoria în școala comunistă - Memorie și criză identitară în manualele școlare românești”) de Gabriel Marin, prefață de Violeta Barbu a apărut recent în colecția ”Chemins de la Mémoire - XXe siècle” a editurii L'Harmattan. Cartea este prezentată pe situl editurii după cum urmează:

”Manipularea trecutului sub regimul național-comunist al lui Nicolae Ceaușescu a lăsat urme adânci în societatea românească. Autorul utilizează un corpus de manuale școlare de istorie apărute înainte și după 1989 pentru a înțelege ce a dus societatea românească la un fel de hipomnezie față de formele de viață comunitară din trecut. Distrugerea simbolică și fizică a trecutului este analizată prin prizma rolului jucat de școală în schimbările survenite în societate de la o generație la alta.” 

ISBN : 978-2-336-29040-9 • februarie 2013 • 412 pagini

Prețul editurii : 39,5 € 37,53 € / 246 FF

Versiunea digitală (Pdf) : 29,63 €