Secțiunea despre Patrimoniul architectural este o nouă adiție pe situl nostru și ce introducere mai potrivită am putea găsi decât prezentarea unui proiect  care își propune să NU UITE monumentele din țară, anunțânu-și Intenția chiar în grafia inițială a numelui: moNUmenteUITATE.ro, apoi explicit pe pagina Internet a proiectului, de pe care preluăm toate informațiile ce urmează.

Inițiat de prof. dr. arh. Anca Brătuleanu pentru studenții din anul III de la Facultatea de
Arhitectură a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, proiectul se bazează pe cercetare pe teren și arhivarea datelor obținute pe un sit Internet care prezintă monumentele, localizarea, istoricul și situația lor actuală, ca punct de plecare pentru acțiuni de întreținere și salvare… sperăm.

Vizitatorul atent al sitului Memoria.ro va observa că prezentul articol este inclus în categoria ”Patrimoniu rural”: proiectul Monumente Uitate ”inventarează în fapt o categorie aparte a patrimoniului construit, și anume ansamblurile nobiliare extraurbane din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Edificate în secolele XVI-XIX, aceste ansambluri nobiliare sunt representative pentru arhitectura de factură central și vest-europeană pe teritoriul României, ilustrând curente artistice ca Renașterea, Barocul, Clasicismul, Romantismul, Neogoticul sau Eclectismul, interpretate în manieră locală. Expropriate la inceputul regimului comunist, ansamblurile nobiliare au fost vandalizate în anii care au urmat exproprierii și refuncționalizate ca sedii C.A.P., spitale, școli, primării sau orfelinate. După Revoluția din 1989, ansamblurile au fost treptat abandonate, ceea ce a dus la deteriorarea și, adeseori, la ruinarea lor.

În perioada 2008-2011, proiectul și-a construit o arhivă de imagini și informații din materiale aduse de pe teren de patru generații de studenți-voluntari. În același timp, proiectul a încercat să aducă în atenția publicului ansamblurile nobiliare extraurbane printr-o serie de expoziții, articole, participări la conferințe și evenimente. În aprilie 2011 s-a lansat site-ul http://www.monumenteuitate.ro , care pune gratuit la dispoziția publicului arhiva proiectului. În 2012, proiectul a beneficiat de finanțare nerambursabilă AFCN pentru proiecte editoriale online, fapt ce a determinat îmbogățirea arhivei cu imagini și informații de la peste 100 de ansambluri nobiliare și îmbunătățirea imaginii și structurii site-ului.

Situl proiectului, pagina sa pe Facebook și ecourile pe care ambele le au în comunitatea celor interesați sunt dătătoare de speranță. Vizitați paginile:

http://monumenteuitate.ro/ro/despre

http://www.monumenteuitate.blogspot.de
http://sarahinromania.canalblog.com/archives/2011/12/23/23028961.html

și, în limba engleză, articolul pasionatei apărătoare a patrimoniului românesc, Sarah in Romania:
http://sarahinromania.canalblog.com/archives/2011/12/23/23028961.html