ANEXE

[1]

Colecţia presei exilului românesc postbelic în proprietatea bibliotecii Institutului Român de Istorie Recentă, găzduită în  Bucureşti, bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 21, etaj 4, scara din stânga holului de la parter unde este anticaritatul I.C. Brătianu şi sediul P.N.L., filiala Sector 1.
 

„Acţiunea românească”, organ al Consiliului Naţional Român, New York, 1971-1975, 1977-1979, 1981-1983; „Adevărul”, Detroit, Michigan, 1978-1980; „Agora”. Revistă alternativă de cultură, Foreign Policy Research Institute, director Dorin Tudoran, Philadelphia, Pennsylvania, 1987-1991; „Almanah”. Parohia Ortodoxă din Viena, 1970-1971, 1974-1978; „Almanah pe anul Domnului 1986”, Episcopia Ortodoxă Română din Europa Occidentală, Paris; „Amicale des Francaise Originaires de Roumanie-Infos”, Strasbourg, 1992-1995, 1998; „America”, Organ al românilor din Statele Unite şi în special al bisericilor de rit greco-oriental, Cleveland, Ohio, 1962-1963, 1968, 1970, 1975-1976, 1978-1984; „American Romanian Review”, American Romanian Heritage Foundation, editat de Theodore Andrica, Cleveland, Ohio, 1986; „ARA Journal”. Buletinul American Romanian Academy of Arts and Sciences, Berkeley, Los Angeles, California, 1981, 1985-1988, 1989-1990, 1994; „Apoziţia”. Revista Cenaclului Literar-Artistic „Apoziţia”, redactori Ion Dumitru, George Ciorănescu şi Radu Bărbulescu, München, 1973-1975, 1982-1985, 1986-1988, 1992-1994; „Azi spre mâine”, Freiburg, 1981-1983; „B.I.R.E. Buletin de Informaţii pentru Români în Exil”, redactori Rene Theo şi Radu Câmpeanu, Paris, 1970-1978, 1990; „Boian News Service”. Revistă de opinie şi acţiune românească, New York, 1972-1976, 1978-1987; „Bulletin Scientifique Roumain”, Institutul Universitar Românesc „Carol I”, Fresnes, Franţa, 1952, 1958; „Buletinul Asociaţiei Românilor Liberi din America de Nord”, editor dr. Miron Butariu, New York, 1953; „Buletin de informaţii”. Asociaţia Românilor din Australia”, Sydney, 1981-1983; „Buletin Informativ”, Asociaţia Românilor din Germania de Sud, Freiburg, 1958; „Buletin Informativ al Asociaţiei Ligii Românilor Liberi-Sectorul European”, München, 1960-1961; „Buletin Informativ”, Asociaţia Românilor Liberi din Germania, München, 1963-1967; „Buletin parohial al Bisericii Ortodoxe Române din Paris”, 1961-1962, ulterior „Biserica Ortodoxă Română din Paris”, 1963, respectiv „Sfinţii Arhangheli”, 1963-1966; „Buletinul Comitetului Naţional Român-American, secţia Detroit”. Publicaţie de luptă naţională, Michigan, 1967, 1969-1970, 1972; „Brucke zum Western”, redactor Herwart Schreiner, München, 1952-1953; „Bună Vestire”. Organ de zidire creştină, Roma, Vatican, 1969-1974, 1977-1978; „Cahiers de l’est”. Revue trimestrielle, director Sanda Stolojan, redactor şef Dumitru Ţepeneag, Paris, 1975-1976; „Calendarul America pe anul 1960”, Uniunea şi Liga Româno-Americană,  redactor Petru Lucaci, Cleveland, Ohio; „Carpaţii”. Revistă culturală, director Aron Cotruş, Madrid, 1954-1960, 1962, 1972-1974, 1979-1989; „Catacombes”. Messager supraconfessionnel de l’eglise du silence, editori Sergiu Grossu şi Nicole Valery-Grossu, Paris, 1971, 1975, 1976, 1978-1992; „Căminul românesc”, Buletin de informaţii a comunităţii românilor din Elveţia, Geneva, 1986-1995, 2001; „Comuniunea românească”, Detroit, 1979, 1982; „Contrapunct”. Revistă trimestrială de politică şi cultură, Redactor şef George Carpat Vocke, Köln, 1985-1986; „Corespondances”. Revue internationale de litterature, director Ion Caraion, redactori Lucian Grigorowitsch şi editorul Ion Dumitru, München, 1982; „Credinţa”. Foaie de zidire sufletească pentru popor, Detroit; 1968, 1981-1983; „Curentul”, München, 1978-1983, 1986-1990; „Curier liberal”, Paris, 1990-1991; „Curierul”, Santa Clara, California, 1984-1985; „Curierul român”, Paris, 1948; „Curierul românesc”, editor Silvia Constantinescu, Altvägen, Suedia, 1992; „Cuvântul în exil”, München, 1962-1967; „Cuvântul românesc”, editor George Bălaşu, Hamilton, Canada, 1976-1995; „Cuvântul studenţimii”. Organ al Federaţiei studenţilor Români din străinătate, München, 1951-1952; „Dacia”, redactor Faust Brădescu, Rio de Janeiro, 1952-1955; „Destin”. Revistă de cultură românescă, director George Uscătescu, Madrid, 1959, 1964, 1966, 1968, 1969, 1971, 1972; „Deşteaptă-te române”. Organ de luptă naţională, editor Cicerone Ioniţoiu, Paris, 1987-1989; „Dialog”, Köln, 1981-1992; „Dialogue”. Revue d’etudes roumaines, Universitatea Paul Valery, Montpellier III, 1981; „Die Rumänische Christlich-Soziale Aktion”, München, 1965; „Dorul”. Foaie lunară a Comunităţii Ortodoxe Române din Danemarca, Aalborg, 1993-1994; „Dreptatea”. Organ independent de informare a Românilor din America, New York, 1979, 1981, 1983-1985; „Drum”, editor Asociaţia Enciclopedică Română, Michigan, 1969-1974; „Ecouri româneşti”, Ontario, 1981-1983; „El Rumano”, Caracas, Venezuela, 1961-1963; „Europa şi neamul românesc”. Foaia Mişcării Române pentru Unitatea Europei, Milano, 1972-1973, 1986, 1988; „Exil”. Literatură-critică-artă. Revista scriitorilor români exilaţi. Buletin trimestrial al Cercului Cultural „Andrei Mureşanu”, redactori Ştefan Baciu şi Faust Brădescu, Rio de Janeiro, 1952; „Exil et liberte”, Paris, 1963, 1965-1966, 1969-1974; „Exilul solidar”. Publicaţie de luptă anticomunistă din exilul românesc, Proprietar-redactor Petru Mihail, New York, 1975-1978; „Fapta”, Foae de luptă românească pentru ziua de azi şi de mâine, editor Mihail Fotin Enescu, redactor Radu Negoiescu, Freiburg, 1956-1964; „Fiii Daciei”. Revistă de opinie şi acţiune românească, New York, 1974-1976, 1978-1987; „Fiinţa românescă”. Revistă de cultură, editată de Fundaţia Regală Universitară Carol I, Paris, 1963-1968; „Free Romanian Press”, director Ion Raţiu, Londra, 1956-1958, 1984-1985, 1985-1991, 1993-1994, exemplare duble, în lb. română şi engleză; „Glasul Patriei”, Berlin, R.D.G., 1955-1960, 1965-1966; „Holocaust Christian-Patriot News”, New York, 1984-1987; „Isus biruitorul”. Foaie trimestrială de luptă şi îndrumare creştină, editori Sergiu Grossu şi Nicole Valery-Grossu, Paris, 1978; „Îndreptar”. Foaie pentru gând şi faptă creştinească, redactor dr. Radu Popan, München, 1951-1952; „Kurier der Romänischstudenten”. Curierul studenţilor de limba română, redactor dr. Octavian Buhociu, Universitatea Bochum, Germania, 1973-1975, 1977, 1979, 1981; „L’Action Roumaine”, Detroit, 1947-1948; „La Nation Roumaine”, Paris, 1948-1952, 1954-1956, 1959, 1961-1966, 1968, 1970-1973; „Le Courrier Roumain”, Paris, 1959, 1961-1969, 1971; „Le Monde Juife”, La revue du Centre de documentation juive contemporane, 1982; „Libertatea”, Madrid, 1951-1958; „Libertatea”, New York, 1982; „Limite”, redactori Virgil Ierunca şi Nicolae Petra, Paris, 1981, 1984-1985; „Litterae”. Romanian Literary Magazine, editor Eugen Giurgiu, Toronto, Ontario, 1995; „Luceafărul românesc”, Montreal, 1992-1994; „Lucruri noi şi vechi”. Revistă cu caracter creştin-cultural, interdenominaţional, Fairfax, Canada, 1987; „Lumea creştină”, New York, 1980; „Lumea liberă românescă”, [Ziar] săptămânal independent al tuturor românilor, New York, 1990, 1993; „L’union Roumaine”, Buletin de informaţii al Consiliului partidelor politice româneşti: naţional-ţărănesc, naţional-liberal şi social democrat independent, Paris, 1948-1949; „Lupta”, Paris, 1983-1999; „Lupta românească”, Organ al Consiliului Naţional Român, Paris, 1981-1987; „Maisons payssannes de France”, Paris, 1989; „Mărturia”, Buletinul Parohiei Ortodoxe Române „Buna Vestire”, München, 1988, 1989, 1993-1994; „Meridian”. Revistă de informaţie, opinie şi comentarii, director Dorin Tudoran, Gaithersburg, Maryland, 1991-1992; „Micro Magazin”, redactor Marius Ligi, New York, 1983; „Nachrichten aus dem Balticum”, Stocholm, 1964; „National Vanguard”, Washington, 1978; „New York Spectator”, New York, 1984, 1986-1988, 1990-1991; „Observator”. Trimestrial românesc independent pentru cultură, politică, studii şi opinii, editor Radu Bărbulescu,  München, 1991-1993; „Ogorul”, 1987; „Opinii”, Paris, 1983-1984, 1986; „Orientări pentru legionari”, Serviciul de secretariat al Mişcării Legionare, redactor Constantin Papanace, Erding, Bavaria, 1957-1962, 1965-1974; „Osteuropaische Rundschau”, Free Europe, München, 1967, 1969-1971; „Perspective”, München, 1980-1983, 1985-1988; „Present”, Paris, 1988; „Porunca vremii”, editor Boian New Service, New York, 1972, 1974-1976, 1978-1987; „Prodromos”. Foaie de gând şi apropiere creştină, redactori Paul Miron şi Ioan Cuşa, Freiburg, 1964; „Pro Azione Cattolica Romena”, Roma, 1960-1962; „Pro Romania. Pro resistance Roumanie”, Revista rezistenţei româneşti, Paris, 1989; „Rembarre”, Franţa, 1988-1989; „Revista scriitorilor români”, editată de Societatea Academică Română, München, 1979, 1985; „Revue des etudes roumaines”, Institutul Universitar românesc „Carol I”, Paris, Franţa, 1975, 1981 Atena; „Rezistenţa”, Buletinul Organizaţiei de Rezistenţă a Românilor din Germania, 1948; „Romanian Digest”, 1993-1994; „Romanian Sources”, editor şef John Halmaghi, Universitatea din Pittsburg, 1975-1977; „România”, New York, 1956-1958, 1959-1960, 1962-1971; „România”. Organul Românilor din Argentina, Buenos Aires, 1952; „România democrată”, Organ al Partidului Naţional Ţărănesc, New York, 1975; „România muncitoare”. Revistă socială şi politică a sindicaliştilor în exil, redactor Eftimie Gherman, Paris, 1959; „România pretutindeni”, Revistă internaţională de sinteze pentru românii de pretutindeni, pentru limba şi cultura română, editor Florian Stănescu, New York, 1983; „România viitoare”. Buletinul tineretului naţional-ţărănist în exil, Paris, 1951-1953; „Romanistische Zeitschrift fur Literaturgeschichte”, Carl Winter University, Heidelberg, editori Erich Kohler şi Henning Kraus, 1977; „Românul”. Organ al Ligii Românilor Liberi, Washington, 1960-1963; „Românul Liber”, Londra, 1985-1995; „Săptămâna Müncheneză”, Săptămânal românesc independent pentru informaţii, opinii, anunţuri, inserate şi reclame, München, 1986, 1988; „Semne”. Revistă de gândire, artă şi literatură, redactor Octavian Buhociu, Paris, 1961-1963; „Scrisori Legionare”, Buenos Aires, 1980-1982; „Solia”. Foaie de zidire sufletească, editor Episcopia Ortodoxă Română din America, Detroit, Michigan, 1967-1968, 1971-1976, 1981-1983; „Stindardul”, editor I.V. Emilian, München, 1959-1985; „Stindardul românilor”, redactor Ion Pantazi, München, 1985-1988; „Suflet românesc”, Revistă de cultură creştină, editor pr. dr. Gheorghe Cosma, Roma, Vatican, 1951; „Transilvania”. Revistă trimestrială pentru istorie şi literatură, redactor şef Petre Belker şi Duiliu Vinograschi, Essen, Germania, 1988-1990; „Tribuna”. Morală politică. Idee naţională. Dreptate socială. Democraţie, redactor-responsabil dr. Radu Mircea Constantin, Hounslow, Middlesex, Anglia, 1951; „Tribuna noastră”, New York, 1978-1979, 1981-1987; „Troiţa”, Foaie de mărturisire ortodoxă şi românescă în pribegie, director preot Nicolae Tănase, Willowdale, Toronto, Ontario, Canada, 1982; „Ţara şi exilul”. Curier Informativ al Mişcării Legionare, director Gheorghe Costea, Madrid, 1964-1990; „Unirea”, Episcopia Greco-Catolică, redactor Ion Halmaghi, Cleveland, 1969, 1972; „Unirea”, Organ fronco-român de informaţie, director Dan Cernovodeanu, Paris, 1984, exemplare duble, în lb. română şi franceză; „Uniunea”. Organ al unităţii româneşti din Germania, Freiburg, 1961-1962; „Uniunea română”. Organ al Uniunii Democrate a Românilor Liberi, sub preşedenţia generalului Nicolae Rădescu, Paris, 1948-1949, exemplare duble, în lb. română şi franceză; „Vatra”. Foaie românească de opinie şi informaţie, Roma şi Freiburg, 1954, 1957-1983, 1986-1990; „Vers”. A review of literature in the romanian language, redactor Nicolae Novac, New York, 1952; „Vestitorul”, Paris, 1982, 1985; „Viaţa noastră”, redactor I. Burnstein, Tel Aviv, 1964; „Vocea libertăţii”, Organul refugiaţilor din România, Atena, 1964-1965; „Zori de zi”, Buletinul Eparhiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală, Freiburg, 1983.