Practici memoriale ? Banat ? interculturalitate

Acestea sunt cele trei cuvinte cheie ale volumului pe care îl prefaţez aici. El este rezultatul unui proiect de cercetare interdisciplinar  derulat pe o perioadă de trei ani (din  2006 în 2008), pe care l-am coordonat și la care am lucrat alături de colegii mei,  profesori de la Universitatea de Vest din Timișoara  -  prof.dr. Adriana Babeţi, prof.dr. Pia Brînzeu, prof.dr. Otilia Hedeșan, prof.dr.Cornel Ungureanu, conf. dr Vasile Docea,  lect.dr. Simona Adam, lect.dr. Gabriela Glăvan, lect. dr. Dana Percec.

Dintre cei amintiţi,  Simona Adam, Gabriela Glăvan și Dana Percec și-au finalizat lucrările de doctorat în perioada de desfășurare a programului de cercetare, iar alte trei  coautoare ale volumului, drd. Daciana Branea, drd. Maria Chiș și dr. Simona Melwisch ? Birăescu au urmat programe masterale sau studii doctorale în cadrul Facultăţii de Litere, Istorie și Teologie la care predau majoritatea profesorilor implicaţi în proiect. Tezele lor de doctorat în curs de elaborare ( Maria Chiș ? cond. șt. prof. dr. Adriana Babeţi, Daciana Branea ? cond.șt. Cornel Ungureanu) sau deja susţinute ( Simina Melwisch ? Birăescu,  cond. șt. dr. Adriana Babeţi) sunt direct legate de tema de cercetare a proiectului și de aceea am considerat oportună includerea unor fragmente sau capitole din lucrările respective în acest volum.

S-a alăturat celor deja amintiţi prof.dr. Valeriu Leu -  care ne-a consiliat în multe chestiuni de ordin bibliografic și metodologic, fiind un reputat specialist în istoria și memoria Banatului ? și conf.dr. Bianca Botea, de la  Universitatea Lumi?re Lyon 2 ( Franţa), care în 2007 și 2008, în cadrul unui program post-doctoral a colaborat cu echipa noastră și a făcut teren la Jimbolia și Timișoara.

 Mai multe date despre autorii volumului și alte studii ale lor, inclusiv privitoare la Banat și la imaginarul memoriei pe care acesta l-a generat, puteţi afla de pe www.memoriabanatului.ro , un sit la a cărui realizare ei au contribuit prin crearea unor baze de date și inventarierea acestora după criterii tematice și topografice care devin criterii de căutare și corelare a diverselor surse sau practici memoriale avute în vedere în structurarea sa[1].

Fiecare autor, în funcţie de specializarea sa (critic sau istoric literar, istoric, sociolog, antropolog) și-a decupat propriul teren de cercetare și analiză și a optat pentru un anume gen de discurs analitic, potrivit tematicii explorate și cazurilor pe care le-a focalizat. Am lăsat în această privinţă deplină libertate de exprimare autorilor, astfel încât unele contribuţii se apropie mai mult de sfera eseului sau a criticii literare, de formula unui dicţionar de autori, altele, dimpotrivă, se pliază pe modelul studiului de tip universitar. În funcţie de cazul focalizat, autorii au subliniat diverse aspecte :  dinamica și competiţia dintre memorii concurente, rescrieri ale trecutului în funcţie de cerinţele prezentului din unghiul căruia e analizat ( O. Hedeșan),  transmiterea culturală ( Simona Adam), relaţiile dintre memorie și imaginar ( Dacian Branea, Dana Percec, Maria Chiș ) sau dintre memorie și identitate ( Vasile Docea), dintre documentul istoric și cel de tip memorial ( Valeriu Leu), dintre memoria familială și cea istoriografică ( Pia Brînzeu).

În timp ce unii preferă să pornească de la un caz singular pentru a evidenţia producerea unui imaginar topografic ( Gabriela Glăvan ) sau specificitatea unui tip de practică memorială ( Vasile Docea, Dana Percec, Simona Adam ) într- un context istoric și cultural specific, alţii preferă o perspectivă comparativă care să sublinieze diversitatea lingvistică a surselor și felul în care ele modelează toposul Timișoarei sau al Banatului intercultural, al lumii central europene ( A. Babeţi, Daciana Branea, Maria Chiș, Simina Melwisch ? Birăescu). Memoria e privită  alteori ca resursă pentru performarea de tip intercultural, generatoare de valori colective, revelând tensiuni între asumarea ei la modul individual și administrarea  la nivel instituţional ( Bianca Botea) sau ca producere a unei imagini variabile a aceluiași ? loc ?, la confluenţa dintre diverse tipuri de discursuri memoriale care o articulează în funcţie de anumite pattern-uri istorice și culturale sau cadre discursive ( S. Vultur).