Bibliografie selectivă

Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Timișoara, Fond 39, Liceul Confesional Izraelit Teoretic de Băieți Timișoara.
Antisemitismul universitar în România (1919-1939). Mărturii documentare. Ediție îngrijită de Lucian Nastasă, cu o prefață de Carol Iancu. Cluj-Napoca Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale: Kriterion, 2011.
Carmilly-Weinberger Moshe, Istoria evreilor din Transilvania (1623-1944), Editura Enciclopedică București. 1994.
Gidó Attila, Două decenii. Evreii din Cluj în perioada interbelică, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca, 2014.
Gyémant Ladislau, Evreii din Transilvania. The Jews of Transylvania. A historical Destiny, Institutul Cultural Român. Centrul de Studii Transilvanae, Cluj-Napoca, 2004.
Gyémant Ladislau, Învățământul evreiesc din Transilvania. Perspectivă istorică http://adatbank.transindex.ro/inchtm.php?kod=304%20-%20top
Iancu Carol, Les Juifs en Roumanie (1866-1919). De lexclusion à l’émancipation. Éditions de l’Université de Provence, 1978.
Istorie și memorie evreiască. Volum omagial dedicat doamnei dr. Lya Benjamin, Hasefer, 2011http://www.csier.jewishfed.ro/public_html/documente/istoriememorie.pdf
Kauftheil Ernö, A Temesvári Zsido Liceum jubileuma. Articol apărut în Ùj Kelet, Israel, 1964
Löwy Moritz, Oberrabbiner, Skizzen zur Geschichte de Juden in Temesvár, Szegedin, 1890 https://archive.org/stream/skizzenzurgesch00lwgoog#page/n6/mode/2up
Neumann Getta, Destine evreiești la Timișoara, Editura Hasefer, 2014.
Neumann Victor, Istoria evreilor din Banat. O mărturie a multi- și interculturalității Europei oriental-centrale, Editura Atlas, București, 1999.
Idem, The End of a History. The Jews of Banat from the Beginning to Nowadays. Editura Universității din București 2006.
Idem, Multiculturality and Interculturality. The Case of Timişoara in Hungarian Studiesm Hungarina Academy of Sciencesm Budapest, N.1-2, 2007, p. 3-17.
Popescu Ionel, Comunitățile evreiești din Banat. Secolele XVIII-XIX, Editura Excelsior Art 2007.
Schatteles Tiberiu, Evreii din Timișoara din  perspectivă istorică, București. Editura Hasefer, 2013.
Singer Jakab, Temesvári rabbik a XVII és XIX-ik századba. Seini, (Szinerváralja), Wieder Jakab Nyomdája, 1928.
Tercatin Baruch, Herșcovici Lucian-Zeev, Prezențe rabinice în perimetrul românesc. Secolele XVI-XXI, Hasefer, București, 2008.
Ziegenlaub William, “Liceele israelite din Timișoara”, Revista Cultului Mozaic, nr. 506, 15 decembrie 1984.
Studiu publicat în EUROREGIONALIA, Revistă de studii interdisciplinare, editată de Muzeul de Artă Timişoara în cooperare cu Centrul de Studii Avansate în Istorie al Universității de Vest din Timişoara. Anul I, nr. 1. Timişoara 2014, p.133-159.