[1] Aron Chorin (1766-1844), rabin în Arad, propusese reforme deja în 1818.
 
[2] Gidó Attila, Două decenii. Evreii din Cluj în perioada interbelică, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj-Napoca, 2014, p.12
 
[3] Este adevărat că între evreii din Cluj și Timișoara erau și diferențe în privința culturii identitare, cei din Timișoara fiind mai cosmopoliți, apropiați codului cultural austriac îmn vreme ce aceia din Cluj mai apropiați codului cultural maghiar. Vezi Victor Neumann, “Multiculturality and Interculturality. The Case of Timișoara” în Hungarian Studies, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, N.1-2, 2007, p.3-17;  Idem,  “Timișoara between and . The Identite Profile during the Interwar Periode”, în Balcanica, Serbian Academy of Sciences, Belgrade, 2013, p. 391-412.      
 
[4] Cf. Victor Neumann, op.cit., p.118-119.
 
[5] Ioan Scurtu (coordonator), Theodora Stănescu-Stanciu, Georgiana Margareta Scurtu, România între 1918-1940. Documente și materiale. Editura Universității București, 2001. E-book: http://ebooks.unibuc.ro/istorie/istorie1918-1940/10-3.htm
 
[6] Ladislau Gyémant, Învățământul evreiesc din Transilvania. Perspectivă istorică http://adatbank.transindex.ro/inchtm.php?kod=304%20-%20top
 
[7] Kauftheil Ernö, A Temesvari Zsido Liceum jubileuma, Uj Kelet, Tel Aviv, 1964
 
[8] Serviciul Județean al Arhivelor Naționale Timișoara, Fond 39, L.Ev.M. 6, f.6.
 
[9] S.J. al A.N.T., Fond 39, L.Ev.M.6, f.17. Traducere din maghiară.
 
[10] Ibidem, L.Ev.M.5, f.17.
 
[11] S.J. al A.N.T., Fond 39, L.Ev.M.2, f.7.
 
[12] Ibidem, L.Ev.M.2, f.23
 
[13] S.J. al A.N.T., Fond 39, L.Ev.M.2, f.7
 
[14] S.J. al A.N.T., Fond 39, L.Ev.M.2,f.34-37.Traducere din maghiară.
 
[15] S.J. al A.N.T., Fond 39, L.Ev.M.5,f.16
 
[16]Tarbut = cultură (ebraică)
 
[17] Tibori Szabó Zoltán, Zsidlic. A kolozsvári Gimnázum története (1940-1941), Editura Mega, Cluj 2012, pp. 43-44
 
[18] S.J. al A.N.T., Fond 39, L.Ev.M.2, f.9
 
[19] Victor Neumann, Istoria evreilor din Banat...,  p. 158
 
[20] S.J. al A.N.T., Fond 39, L.Ev.M.2, f.59. Terminologia din statitiscile timpului era împrumutată din aceea oficială.  
 
[21]Tiberiu Schatteles, Evreii din Timișoara din perspectivă istorică. București: Editura Hasefer, 2013, pp. 198-200
 
[22] Ibidem, p. 125.
 
[23] S.J. al A.N.T., Fond 39, L.Ev.M.5, f.17.
 
[24] S.J. al A.N.T., Fond 39, L.Ev.M.202, f.9
 
[25] Tiberiu Schatteles, Ibidem, p. 265.
 
[26]Antisemitismul universitar în România (1919-1939). Mărturii documentare. Ediție îngrijită de Lucian Nastasă, cu o prefață de Carol Iancu. Cluj-Napoca Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale: Kriterion, 2011. Nr. 117.
 
[27] Ibidem. Nr. 365. Un fapt asemănător e confirmat de Victor Neumann în temeiul statisticilor anului 1930, cf. Idem, “Timișoara interbelică între și ”,  în Idem, Interculturalitatea Banatului, ediția a II-a, ArtPress-Institutul European, Timișoara/Iași, 2013, p.52-53.  
 
[28] Vezi Schatteles, op.cit., pp. 281-284.
 
[29] Convorbire cu Tomi Laszlo, fost elev la Liceul Israelit, în 2014.
 
 
[30]Ladislau Gyémant, “Învățământul evreiesc din Transilvania. Perspectivă istorică” http://adatbank.transindex.ro/inchtm.php?kod=304%20-%20top
 
[31] Getta Neumann, Destine evreiești la Timișoara. Portretul comunității în secolul al XX-lea, Editura Hasefer 2014, pp.23-24
 
[32] Ibidem.
 
[33] S.J. al A.N.T., Fond 39, L.Ev.M.175, f.110
 
[34] S.J. al A.N.T., Fond 39, L.Ev.M.125, Registru de comunicări de ordine, f. 86.
 
[35] Getta Neumann, op.cit, p. 102.
 
[36] Ibidem, p.163.
 
[37] S.J. al A.N.T., Fond 39, L.Ev.M.202, f.9; 172, f. 65.
 
[38] Rândunica (maghiară).
 
[39] S.J. al A.N.T., Fond 39, L.Ev.M.125, f.144.
 
[40] Tiberiu Schatteles, l.c., p. 264-265; p 364.
 
[41] S.J. al A.N.T., Fond 39, L.Ev.M.202, f.9; 202, f. 26.
 
[42] Ibidem, 202, f.9
 
[43] Scrisoare trimisă cabinetului Antonescu de către un cerc de intelectuali timişoreni. Arhivele Comunității Evreilor din Timișoara, Dosar nr. 75/1941, fila 105, apud Victor Neumann, op.cit.,  p. 142
 
[44] Getta Neumann, ibidem, p. 342.
 
[45] Amintiri publicate pe revista online a evreilor timișoreni www.bjt2006.org, septembrie 2014.
 
[46] Liceul german.
 
[47] Getta Neumann, l.c.,  p. 451-452
 
[48] S.J. al A.N.T., 173, f.90
 
[49] Getta Neumann, l.c., p.452. În august 1944, vasul Mefkure, pe care se afla profesorul Goldstein, a cunoscut aceeași soartă ca și vasul Struma în decembrie 1941: în drum spre Palestina, a fost scufundat de un submarin german.
 
[50] S.J. al A.N.T., ibidem, 221, f.8.
 
[51] Getta Neumann, l.c.,  p. 448.
 
[52] Conform informațiilor de pe situl Primăriei şi din presă din ianuarie 2017, clădirile care au adăpostit liceul si internatul vor fi demolate.