• Termeni & condiții de utilizare


  Despre respectarea dreptului de autor

  Documentele publicate pe acest sit sint proprietatea intelectuală a autorilor si a publicațiilor în care au apărut inițial sau a editurilor în care au ieșit de sub tipar.
  Ele exprimă opinia persoanelor intervievate și/sau a autorilor lor.

  Este interzisă folosirea acestor documente de către cititorii sitului în alte scopuri decât personale. Reproducerea sau copierea lor nu e permisă decât cu acordul autorului, al redacției sau a editurii care deține dreptul de autor.


  Reguli de publicare a materialeleor
   

  Sunteți invitați să propuneți spre publicare articole, interviuri, fragmente din cărți, memorii proprii sau ale membrilor de familie, fotografii, orice alte informații pe care le considerați potrivite cu tematica sitului nostru și de interes pentru ceilalți vizitatori. Prioritate va fi acordata acelor materiale care aduc informații noi.


  Publicarea materialelor recomandate de dvs. nu se face automat. Consiliul redacțional al sitului își rezervă dreptul de a decide dacă materialul propus întrunește standardele tematice, de stil și de copyright publicate aici. Materialele care nu se încadrează ăn domeniul istoriei recente, orale și memorialisticii, conțn atacuri la persoană și afirmații calomnioase, promovează opinii extremiste de orice orientare, incită la acțiuni politice, sau ar putea fi considerate plagiat, nu vor fi publicate sau vor fi indepărtate din sit. Materiale publicate anterior in medii tradiționale sau pe Internet, cum ar fi publicații periodice sau cărți, nu vor fi incluse în baza de date Memoria.ro decat cu acordul explicit al autorului, cercetătorului, redacției sau editurii care deține dreptul de autor față de documentul în cauză.

  Memoria.ro nu cenzurează opiniile exprimate. Orice punct de vedere este binevenit, cu condiția respectării adevărului istoric, a bunei-credinte și onestității în reflectarea evenimentelor istorice în constiința celui intervievat și a autorului, a legilor in vigoare, a standardelor etice și morale, a limbajului decent și a regulamentelor sitului. Consiliul redacțional nu își asumă nici o responsabilitate în legatură cu conținutul materialelor publicate pe sit, orice consecință legală aparține autorului și/sau membrului care propune publicarea.


  Formatul preferat pentru publicare pe situl nostru este WORD; poze pot fi trimise ca JPG și GIF. Vă rugăm să însoțiți orice material propus spre publicare de o descriere clară a surselor (cartea, publicația, situl Internet, etc. de unde provine, autorul și data apariției.)

  Propunerea dvs.va fi analizată și veți primi,decizia de publicare prin email.
   

  Mulțumim anticipat pentru orice ajutor și sugestie de a îmbogăți conținutul acestui sit și sperăm că toate informațiile pe care le veți găsi aici să corespundă intereselor și așteptărilor dvs.

   

   

  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta prin e-mail la adresa contact@memoria.ro